Prekių grąžinimas - SERNOPEDA.LT

Prekių grąžinimas

Norėdami grąžinti netinkamos kokybės MAISTO prekę:

Reikia 3 dienų bėgyje būtinai susisiekti el. paštu vadyba@sernopeda.lt ir informuoti apie nekokybišką MAISTO prekę. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.

Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.

Parduotuvė įsipareigoja kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos išnagrinėti vartotojo nusiskundimą bei sutarti prekės pakeitimo terminus.